Har du skimmelsvamp i kælderen, industrikøkkenet eller skimmelsvamp i båden ?

Har du skimmelsvamp i kælderen, industrikøkkenet eller skimmelsvamp i båden ?

Skimmelsvamp er en svampevækst, hvis sporer, ligesom div. Pollen, ledes med luften. Årsagen til skimmelsvamp kan være fugt og manglende luftcirkulation. Uanset årsagen til skimmelsvamp, er det vigtigt at få det bekæmpet, da skimmelsvamp påvirker indeklimaet og kan give adskillige gener.

Kondensvand og fugtige vægge 

De almindelige såkaldte ”Anti-skimmel-malinger” truer ved hjælp af biocider (gift) svampe og bakterier på livet.
Umiddelbart fjerner den kemiske terapi synligt de fleste symptomer, men kun på overfladen. Den egentlige årsag til problemerne, den frit tilgængelige fugt på overfladen, er stadig til stede. Derfor har disse tiltag aldrig fungeret tilfredsstillende.
”Regelmæssig udluftning!“ er et yndet forslag. Det hjælper til at ventilere den fugtige luft bort, men bidrager ikke til at fjerne grundlaget for skimmel.
En effektiv forholdsregel er at undgå fugtige vægge, kondensdråber og optagelse af vand i murmassen. Vand er liv, også for skimmelsporer og bakterier

Skimmelsvamp skal bekæmpes og hindres at det opstår på ny.
Du behøver ikke bruge gift til at fjerne problemet med skimmelsvamp.


Hvordan kommer jeg af med skimmelsvamp og forebygger nye skimmelsvamp problemer?

KeFa Wash og KeFaRid bekæmper og forebygger

Først skal du finde ud af hvorfor skimmelsvampen opstod. Var det som følge af en vandskade (f.eks. et utæt vand- eller varmerør), ophobning af fugt som følge af en konstruktionsfejl eller på grund af dårlige vaner, der medfører fugtproblemer. Uanset årsagen, så er det vigtigt at få opdaget og fjernet skimmelsvamp.
Dernæst skal du rengøre overfladen fx med den effektive og miljøvenlige KeFaWash.
Du afslutter med at påføre KeFaRid – et fysisk virkende dæklag – og vil fremover undgå skimmelsvamp.
KefaRid-Systemet er særdeles velegnet til både forebyggelse mod skimme såvel som renovering efter skimmelangreb.

KefaWash – Rengøring af flader, der er angrebne af skimmel, alger og bakterier. Yderst effektiv og miljøvenlig.   KefaWash anvendes til rengøring af overflader der er eller har været angrebet af Skimmelsvamp. Behandlingen sikrer, at fladerne er helt fri for skimmelsporer og bakterier inden KeFaRid dæklag påføres.
KeFaWash anvendes også til efterfølgende rengøring af behandlede flader, har også særdeles god effekt på udvendige flader med stærk begroning.

I stigende grad anvendes KefaWash også til rengøringsopgaver i ventilationssystemer og transportbånd i levnedsmiddelindustrien.

KefaRid – Fysisk virkende dæklag, der pålægges med pensel/rulle eller malersprøjte.
KefaRid virker effektivt med porer mod sporer

Strategien er lige så genial som den er enkel: Intet vand intet liv. Ved at bryde overfladespændingen fremmes fordampningen. Overfladen tørrer hurtigt og grundlaget for vækst af svampe og bakterier er ikke tilstede. Hemmeligheden bag KefaRid, skimmelbeskyttende dæklag, er små huller. Det vil sige mikroskopiske porer i materialet. Fugten fordeles i strukturen, hvorfra den hurtigt fordamper. Det sikre resultat: På en tør KefaRid overflade dør skimmelkulturerne af tørst, da de ikke længere har frit vand til rådighed.
I forbindelse med håndtering af fødevarer sikrer KefaRid mod kondensdryp.

Der er mange fordele ved at bruge KefaRid:

 •  Fysisk skimmelbeskyttelse
 •  tørre overflader
 •  varmere overflader
 •  skader ikke sundheden
 •  sikrer overflader med høj hygiejne
 •  regulerer fugten
 •  beskytter bygningen
 •  elektrostatisk neutral
 •  tiltrækker ikke smuds
 •  enkel i anvendelse
 •  kan tones i lyse farver
 •  leveres klar til brug
 •  miljøvenligt